– Činnosť našej spoločnosti –

Technické zameranie & Priemyselné oblasti

TECHNICKÉ ZAMERANIE

 1. Oprava, rekonštrukcia a revízia železničných koľajových vozidiel a cisterien
 2. Odstraňovanie porúch pojazdnou dielňou u zákazníka
 3. Tlakové skúšky železničných cisterien
 4. Výmena stredových ventilov a vypusti vrátane cirkulácie pár
 5. Povrchové úpravy – tryskanie a striekanie – vonkajšie a vnútorné
 6. Čistenie a certifikácia stacionárnych nádrží na PHM a vydusíkovanie vnútorného prostredia stacionárnych a železničných cisterien
 7. Vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových vozidiel ( Tieto práce sa vykonávajú aj u zákazníka. )

PRIEMYSELNÉ OBLASTI

Oblasti, do ktorých smerujú povrchové úpravy realizované našou firmou

 1. železničná doprava – opravy a revízie železničných koľajových vozidiel a cisterien )
 2. chemický priemysel – kyselina chlórovodíková, lúh sodný, chlorňan sodný, ľahké ropné produkty, močovina, benzín, letecký benzín,
 3. potravinársky priemysel – priamy styk s potravinami,
 4. plynárenský priemysel – zásobníky na plyn
 5. stavebný priemysel – povrchová úprava oceľových konštrukcií a betónu
 6. strojársky priemysel – povrchová úprava strojov, prístrojov a zariadení
 7. letecká doprava – povrchové úpravy zásobníkov